Beszéd coaching


A mondat a gondolatok eleven valósága; a mondatfűzés módja egyben gondolkodási forma is. 

A beszédkészséget javítom, a nyilvános beszéd / előadás megtartására készítelek fel.
A beszéd (nyilvános, online, rögzített) formájának kialakítása éppolyan fontos az eredmény szempontjából, mint a személyiség. Ezt formáljuk az arculatodra, elválasztva a különböző egységeket, majd tesszük az előadásmódot élvezetessé, és karizmatikussá.